ورق کابینت MDF http://www.mdfsara.ir 2020-10-21T21:53:14+01:00 text/html 2020-09-24T14:41:16+01:00 www.mdfsara.ir vahid vahid ام دی اف طرح بتن http://www.mdfsara.ir/post/40 <div>ام دی اف طرح بتن</div><div>ام دی اف طرح بتن با افزودن جلوه ای بتنی بر روی کابینت، آشپزخانه را متحول می کند. از جمله ام دی اف های طرح بتن در ایران می توان ام دی اف برند آلفا را نام برد که توانسته است جایگاه خوبی را کسب کند</div> text/html 2020-09-23T13:28:41+01:00 www.mdfsara.ir vahid vahid ام دی اف طرح بتن آلفا http://www.mdfsara.ir/post/39 <div>ام دی اف طرح بتن متریالی جدید برای درب کابینت، صفحه کابینت و دکوراسیون آشپزخانه و داخلی خانه است.</div><div>ام دی اف طرح بتن متریالی جدید و لوکس برای روکش درب کابینت، صفحه کابینت طرح بتنی و دکوراسیون آشپزخانه و داخلی خانه است.&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-22T18:18:46+01:00 www.mdfsara.ir vahid vahid نکات مهم در انتخاب ام دی اف http://www.mdfsara.ir/post/38 <div>نکات مهم در انتخاب ام دی اف</div><div>در این مقاله نکات مهمی که در انتخاب ام دی اف باید در نظر داشت شرح داده شده است.</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>نکات مهمی که در انتخاب ام دی اف باید در نظر داشت عبارتند از:</div><div><br></div><div>1. روکش ام دی اف هایگلاس&nbsp; یا پلی گلاس باشد</div> text/html 2018-08-01T05:08:53+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 4001 http://www.mdfsara.ir/post/37 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/54/-alonipan-mdf-4001.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-4001" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 4001</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div><br></div><div><div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div></div></div><div><br></div> text/html 2018-08-01T05:05:37+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3012 http://www.mdfsara.ir/post/36 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/79/-alonipan-mdf-3012.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3012" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3012</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div><br></div><div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div></div><div><br></div> text/html 2018-08-01T05:01:03+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3011 http://www.mdfsara.ir/post/35 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/86/-alonipan-mdf-3011.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3011" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3011</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div><div><br></div><div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-07-31T04:42:26+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3009 http://www.mdfsara.ir/post/34 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/89/-alonipan-mdf-3009.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3009" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3009</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div><br></div><div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div></div><div><br></div> text/html 2018-07-31T04:40:27+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3008 http://www.mdfsara.ir/post/33 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/64/-alonipan-mdf-3008.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3008" target="" title=""> ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3008</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div><br></div><div><div>منبع :<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title=""> کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div></div><div><br></div> text/html 2018-07-31T04:37:37+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3007 http://www.mdfsara.ir/post/32 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/62/-alonipan-mdf-3007.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div><br></div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3007" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3007</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div><br></div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div> text/html 2018-07-30T05:06:30+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3006 http://www.mdfsara.ir/post/31 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/100/-alonipan-mdf-3006.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3006" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3006</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div><font color="#63565f" face="tahoma, Trebuchet MS, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">منبع :&nbsp;</span></font><a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a><font color="#63565f" face="tahoma, Trebuchet MS, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 13px;">&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</span></font></div> text/html 2018-07-30T05:01:55+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3005 http://www.mdfsara.ir/post/30 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/71/-alonipan-mdf-3005.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3005" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3005</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div>منبع :<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title=""> کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div> text/html 2018-07-30T04:51:17+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3004 http://www.mdfsara.ir/post/29 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/65/-alonipan-mdf-3004.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3004" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3004</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div> text/html 2018-07-29T05:15:36+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3003 http://www.mdfsara.ir/post/28 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/70/-alonipan-mdf-3003.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3003" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3003</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div> text/html 2018-07-29T05:10:54+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3001 http://www.mdfsara.ir/post/27 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/82/-alonipan-mdf-3001.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-3001" target="" title="">ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 3001&nbsp;</a>در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div></div><div>منبع :<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title=""> کابی بو&nbsp;</a>بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div> text/html 2018-07-29T05:02:01+01:00 www.mdfsara.ir شیرین نوبری ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 2014 http://www.mdfsara.ir/post/26 <div></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.cabibo.ir/media/image/87/-alonipan-mdf-2014.jpg?size=600" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div>درجه رنگ : فانتزی</div><div><br></div><div>مغز : ام دی اف</div><div><br></div><div>روکش : ملامینه</div><div><br></div><div>ظاهر : مات</div><div><br></div><div>برند : آلونی پن</div><div><br></div><div>محصول : ایران</div><div><br></div><div>ام دی اف آلونی پن مانند<a href="http://www.cabibo.ir/%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%86-alonipan-mdf-2014" target="" title=""> ام دی اف آلونی پن - Alonipan MDF - 2014</a>&nbsp;در حال حاضر در 312 رنگ با ضخامت 16 میل و ابعاد 280 در 122 سانتی متر به بازار عرضه می شود. مغز این ورق، ام دی اف کاستامونو است که در حال حاضر یکی از بهترین ورق های خام موجود در بازار دنیا به شمار می رود. این محصول به روی ورق ملامینه 90 گرمی طراحی شده و طی سه مرحله به رزین ملامین آغشته سازی می شود. ضخامت ملامینه این کالا 130 میکرون می باشد، به همین دلیل مقاومت قابل قبولی را در برابر حرارت، رطوبت و خط و خش به وجود آورده است، تا جایی که مسئولین آلونی پن مدعی مقاومت سه برابر آن در برابر موارد فوق هستند.</div><div>منبع :&nbsp;<a href="http://www.cabibo.ir/" target="" title="">کابی بو</a>&nbsp;بزرگترین مرجع ورق های ام دی اف (MDF)</div><div><br></div></div>